top of page

Rhagfyr 2021: Yn flaenorol, roedd yn ofynnol i ni - ac yn hapus - defnyddio ffurflen adborth Cyfeillion a Theuluoedd y GIG - ond ers dyfodiad y pandemig cafodd y gofyniad hwn ei atal. Er i ni gadw'r ffurflen yn 'fyw' ar ein gwefan, rydyn ni nawr, yn anfodlon, wedi dod yn unol â chyngor y GIG. ac analluogi'r ffurflen

Rydym bob amser yn falch o gael adborth - ac er yr hoffem feddwl y bydd ein cleifion bob amser yn falch o'r ffordd yr ydym wedi cynorthwyo, rydym yn gwybod ein bod yn ddynol ac, o'r herwydd, efallai y byddwn yn darparu llai na'n gorau.

 

Ni fydd gan bawb amser i ddweud wrthym yn bersonol sut le oedd ein gwasanaeth ar eu cyfer - ac os felly mae croeso i chi ddefnyddio'r ffurflen adborth hon. Rydym yn darllen pob neges - fodd bynnag, nid ydym yn monitro negeseuon yn ddyddiol. Peidiwch â defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer unrhyw ymholiadau meddygol neu bresgripsiwn, cwestiynau i'r meddygon neu unrhyw bwnc sy'n gofyn am ymateb.

Dim ond i roi adborth i gleifion ar y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu (gan gynnwys unrhyw adborth am y wefan hon) y dylid defnyddio'r ffurflen hon. Ni ellir ei ddefnyddio i ofyn am feddyginiaeth na'i ddefnyddio i ofyn cwestiynau meddygol i feddygon

Er nad oes raid i chi roi unrhyw wybodaeth bersonol i ni, mae'n help os gallwch chi ddweud wrthym pwy ydych chi - mae'n anodd iawn derbyn adborth dienw (da neu ddrwg) na allwn ymateb iddo.  

Er ein bod yn gobeithio y bydd ein cleifion yn dod o hyd i lawer o bethau da i'w dweud amdanom - neu fod â syniadau i wella'r hyn yr ydym yn ei wneud neu newid sut rydym yn gwneud pethau - ni allwn ond anelu at berffeithrwydd - bydd dweud cymaint â phosibl wrthym yn helpu i'n cadw ar hynny taflwybr.

Cofiwch - Os oes gennych gwestiwn neu fater meddygol yn ymwneud â phresgripsiynau, triniaeth, trefniadaeth ac ati.  yna ffoniwch neu galwch heibio i drafod gyda ni - ni allwn ymateb i ymholiadau trwy'r ffurflen adborth hon - nid yw'n wasanaeth ymholi. 

Contact details (address, telephone, opening times etc.

Meddygfa Willerby

45 Main Street

Willerby

Marchogaeth y Dwyrain HU10 6BP

Ffôn: 01482 652652

Mae'r Dderbynfa'n agor rhwng 8.00am a 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

Nid ydym ar agor ar benwythnosau na Gwyliau Banc.  

Mae apwyntiadau clinigol fel arfer rhwng 8.30am ac 11.00am ac eto rhwng 1.30pm a 5.00pm.

 

Mae amseroedd union yn amrywio yn ôl y math o apwyntiad a rhoddir mwy o wybodaeth ar y dudalen ' Penodiadau'

Cysylltu â Ni  

RHYBUDDWCH os gwelwch yn dda - os nad ydych yn ffonio i ofyn am apwyntiad meddyg, efallai y byddai'n haws i chi osgoi cyswllt yn ystod y bore - dyma'r amser sylfaenol i gleifion sy'n archebu apwyntiad 'ar-ddiwrnod' gysylltu

Gall dydd Llun a dydd Gwener yn yr un modd fod yn brysur iawn felly efallai na fyddwn yn gallu ymateb i ymholiadau heblaw apwyntiad cyn gynted ag yr hoffem.  

 

Gallwch gysylltu â ni'n bersonol, dros y ffôn neu trwy ysgrifennu atom

Wrth ffonio'r feddygfa, gwrandewch ar yr opsiynau sydd ar gael i gael mynediad at y gwasanaeth cywir

FFT
bottom of page