top of page

Cofnod Gofal Cryno

Beth yw Cofnod Gofal Cryno?

Mae Cofnod Gofal Cryno (AAD) yn gofnod electronig sy'n cynnwys gwybodaeth am y meddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd, alergeddau rydych chi'n dioddef ohonynt ac unrhyw ymatebion gwael i feddyginiaethau rydych chi wedi'u cael.

Mae cael y wybodaeth hon wedi'i storio mewn un lle yn ei gwneud hi'n haws i staff gofal iechyd eich trin mewn argyfwng, neu pan fydd eich meddygfa ar gau

SCR.JPG

Gallwch ddarllen taflen y GIG trwy glicio yma  Cofnod Gofal Cryno y GIG.pdf

Fel arall gallwch fynd i wefan Cofnod Gofal y GIG yn  http://www.nhscarerecords.nhs.uk/

Pam fod angen i mi wybod am hyn?

Yn  Medi 2013 anfonodd Gwasanaethau Data Cleifion y GIG lleol lythyr at bob claf i ddweud wrthynt fod ein Meddygfa bellach wedi'i chysylltu â chysylltiad cenedlaethol GIG N3 (yr asgwrn cefn) a gofynnir yn fuan i alluogi'r Cofnod Gofal Cryno i'n holl gleifion cael ei lanlwytho fel y gall gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill gyrchu'r wybodaeth hon (ee ysbytai, meddygfeydd teulu eraill) lle y gallech ddod i gael triniaeth ar frys.

Galluogwyd yr uwchlwytho hwn ym mis Mehefin 2014 ac, oni bai bod claf wedi optio allan o'r broses AAD yn benodol, mae cofnodion cryno perthnasol wedi'u galluogi

 

Beth sydd wedi'i uwchlwytho?

Mae tair elfen o gofnodion gofal cleifion ar gael i ddarparwyr gofal iechyd eraill -

CRYNODEB - o afiechydon neu weithdrefnau mawr

ALLERGIES - yn hysbys am

MEDDYGINIAETH - yn cael ei ragnodi ar hyn o bryd

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth?

Mae Cofnod Gofal Cryno yn cael ei greu yn awtomatig ar gyfer pob claf ac mae hwn yn cael ei lanlwytho i asgwrn cefn y GIG (cronfa ddata ganolog, ddiogel.). Ni all Meddygfeydd Teulu atal y broses hon.

Gall unrhyw glaf sydd am optio allan o'r greadigaeth AAD hon gofrestru gyda gwefan genedlaethol y llywodraeth.

I ddysgu mwy am Gofnodion Gofal Cryno a sut i optio allan - ewch i  http://www.nhscarerecords.nhs.uk/

bottom of page